Informatie artsen

Informatie voor artsen

Circumcisie onder lokale anesthesie

Besnijdenis Centrum Nederland verricht circumcisies onder lokale verdoving bij jongens en mannen. Door onze grote ervaring (meer dan 90.000 circumcisies sinds 2001) is onze expertise groot en zijn de resultaten van de door ons verrichte ingrepen zeer goed.

Voor ouders is de besnijdenis van hun zoon een bijzondere gebeurtenis. In onze centra kunnen de ouders bij de ingreep aanwezig zijn om hun zoon af te leiden en gerust te stellen.

De redenen om een jongen of man te besnijden zijn:

 1. Medische indicatie: phimosis en/of recidiverende balanitis
 2. Religieuze reden
 3. Hygiënische en preventieve redenen

Premedicatie en anesthesie

Jongens ouder dan 6 maanden krijgen voorafgaand aan de ingreep Midazolam als premedicatie. Dit wordt rectaal toegediend middels een rectiole. Zuigelingen tot 6 maanden krijgen geen Midazolam. Voor de lokale anesthesie wordt een penisblokkade toegepast met Lidocaine 2% met Adrenaline.

Techniek circumcisie

De circumcisie wordt verricht volgens de klassieke chirurgische methode. Na controle van de anesthesie wordt de corona afgetekend en wordt de huid gedesinfecteerd. Na losmaken van de fysiologische adhesies tussen glans en voorhuid worden preputium en binnenblad in twee tempi weggeknipt. Bloedende vaatjes worden diathermisch gecoaguleerd. De schachthuid wordt met enkele hechtingen Vicryl Rapide gehecht aan het randje van het binnenblad onder de corona. Bij jongens wordt de wond niet verbonden maar alleen bedekt met Vaseline. Volwassen mannen krijgen wel een comprimerend verband. Het hechtmateriaal resorbeert spontaan na 7 tot 21 dagen en hoeft niet te worden verwijderd.

Geen gebruik van Smartclamp of Plastibell

Besnijdenis Centrum Nederland maakt geen gebruik van technische hulpmiddelen als de Smartclamp of de Plastibell. Deze devices zijn ontwikkeld om besnijdenissen te laten verrichten door artsen die de klassieke chirurgische techniek minder goed beheersen. In het verleden hebben wij de verschillende hulpmiddelen getest en we vonden de cosmetische resultaten niet goed. Verder traden er relatief veel problemen op en is het voor een jongen niet prettig om met een paar dagen een plastic klem op zijn penis te hebben. Een klassieke chirurgische besnijdenis, verricht door een ervaren operateur, verdient naar onze mening de voorkeur.

Wanneer niet besnijden / contra-indicaties:

In de volgende gevallen kan een circumcisie niet doorgaan:

 1. Als beide ouders die de ouderlijke macht hebben niet volledig achter de besnijdenis staan: zij moeten beiden de instemmingverklaring volledig hebben gelezen en ondertekend.
 2. Als de jongen op de dag van de circumcisie ziek is en / of koorts heeft.
 3. Als de jongen medische klachten heeft en naar het oordeel van de arts daarom niet kan worden besneden, zoals forse luieruitslag, impetigo, of wanneer de jongen lijdt aan een ernstige ziekte waarbij het verrichten van een circumcisie onder lokale verdoving niet verantwoord is.
 4. Als de jongen veel pre-pubisch vet heeft op zijn onderbuik, waarin de penis ?verstopt? zit. In dit geval moet de circumcisie worden uitgesteld tot de jongen ouder is en het buikvet is verdwenen.
 5. Bij hypospadie. Een jongen met hypospadie moet wellicht worden geopereerd door de kinderuroloog, waarbij de voorhuid in de regel wordt gebruikt om de fistel te sluiten.

Het is belangrijk dat ouders weten dat de besnijdenis soms niet kan doorgaan, zeker als na de besnijdenis een familiefeest is georganiseerd. Bij twijfel over de gezondheid adviseren wij om de afspraak voor de circumcisie telefonisch te maken om te overleggen. Bij zuigelingen die nog veel buikvet hebben kan eerst een (gratis) afspraak worden gemaakt ter beoordeling of om de jongen kan worden besneden.

Leeftijd

Wanneer ouders hun zoon willen laten besnijden, dan adviseren wij om dit op zeer jonge leeftijd te laten doen. Een zuigeling die slechts enkele maanden oud is, merkt – behalve van de injectie voor de verdoving – erg weinig van de circumcisie en bij jonge kinderen verloopt het genezingsproces optimaal. Het is dus niet juist dat een jongen minstens een jaar oud moet zijn om te worden besneden.

Wij verrichten overigens besnijdenissen op alle leeftijden, ook bij volwassen mannen.

Toestemming ouders

Voor de circumcisie moeten de ouders de of wettelijke vertegenwoordigers de toestemmingverklaring hebben gelezen en beiden moeten deze verklaring hebben ondertekend. Daarin wordt verklaard dat zij dat zij:

 1. de arts nadrukkelijk verzoeken de circumcisie bij hun zoon te verrichten en dus samen verantwoordelijk zijn voor het feit dat hun zoon besneden wordt;
 2. zich realiseren dat een circumcisie een medisch niet noodzakelijke ingreep is die in bijzondere gevallen kan leiden tot complicaties;
 3. de algemene voorwaarden hebben gelezen over de zorg en de nazorg die Besnijdenis Centrum Nederland biedt en dat zij daarmee instemmen.

 Hoe verloopt de normale genezing?

De genezing verloopt in de meeste gevallen zonder problemen. Bij een normaal herstel is de penis na 2 tot 3 weken genezen, bij zuigelingen vaak nog sneller. Bij oudere jongens is verzuim van school na een circumcisie in het algemeen niet nodig.

Baden en vaseline

Het is belangrijk dat de jongen vanaf de dag na de circumcisie elke dag in bad gaat, met de penis onder water. Dit is beter dan alleen douchen. Hij moet 15 minuten zitten in warm water zonder zeep of shampoo, daarna afdrogen, vaseline op de penis en vervolgens luier of onderbroek weer aan.

Pijnstilling

Pijnstilling met Paracetamol is meestal alleen nodig op de dag van de circumcisie en de nacht er na.

Geel beslag op de eikel

Vooral bij zuigelingen komt tijdens de genezing vaak een wit-geel beslag op de glans. Soms ziet de glans er rood en vurig uit. Dit ontstaat door de adhesiolyse van de voorhuid voorafgaand aan de circumcisie. Deze wit gele crustae zijn te vergelijken met een korstje op schaafwond en verdwijnen spontaan na 7 tot 10 dagen.

Hematoom

Door de injecties voor de lokale anesthesie kan na de circumcisie een blauwe verkleuring optreden van de huid van de penis of van de balzak. Dit hematoom verdwijnt spontaan na één tot twee weken.

Mogelijke complicaties

Bij complicaties kan de genezing langer duren. Problemen die kunnen optreden zijn:

Nabloeding kort na de circumcisie

Wanneer binnen 48 uur na de circumcisie een nabloeding optreedt die niet spontaan stopt, kan dag en nacht contact worden opgenomen met de arts van het Besnijdenis Centrum. De arts zal als dat nodig is de patiënt direct terugzien voor de hemostase. In onze centra treden nabloedingen zelden op, na minder dan 1% van de circumcisies.

Late bloeding, langer dan 2 dagen na de circumcisie

Bij een circumcisie langer dan twee dagen geleden kan de wond soms nog wat nabloeden. Meestal komt dit door een erectie. Dit bloeden stopt vrijwel altijd vanzelf. Als er meer dan twee dagen na de circumcisie een bloeding optreedt dan adviseren wij de ouders de volgende behandeling: zet de jongen tien minuten in bad met de penis onder water, droog hem daarna af, smeer ruim vaseline op het wondje en doe de luier aan. Daarmee stopt het bloeden vrijwel altijd.

Mictieproblemen

Soms heeft een jongen na een circumcisie moeite met de mictie. Bijna altijd plast hij spontaan als hij dan in een warm bad wordt gezet.

Infectieverschijnselen zonder pijn

Wanneer de penis na een paar dagen rood en dik wordt zonder dat er sprake is van pijn, dan adviseren wij de jongen dan twee keer per dag te zetten. Eventueel kan de oppervlakkige infectie worden behandeld met Fucidine crème 3 x daags.

Infectie met pijn

Als de penis rood en dik is met daarbij toenemende pijnklachten, dan is sprake van een infectie die dan soms moet worden behandeld met een antibioticum. Er is. Bij een zuigeling is dan sprake van veel huilen, slecht slapen, slecht drinken. Het antibioticum van keus is Amoxicilline / Clavulaanzuur in de voor de leeftijd geadviseerde dosering. Als er sprake is van een penicillineallergie dat schrijven wij in dat geval Azitromycine voor.

Koorts

Koorts door een circumcisie komt vrijwel nooit voor. Alleen bij een ernstige infectie van de penis kan dit optreden. Als een jongen koorts krijgt na een circumcisie, dan heeft dat meestal een andere oorzaak: een virusinfectie, een oorontsteking, een doorkomend tandje.

Wonddehiscentie

Loslating van een hechting komt soms voor, meestal ventraal als gevolg van een erectie. Vaak gaat de wond aan de ventrale zijde dan wijken. Een conservatief beleid leidt tot genezing per secundam.

Cosmetisch resultaat

Kort na de circumcisie ziet de penis er soms niet fraai uit. Roodheid, geel beslag, zwelling en asymmetrie verdwijnt spontaan in twee a drie weken. Als daarna het cosmetisch resultaat nog steeds niet fraai is dan wordt een afspraak gemaakt voor een nacontrole in het Besnijdenis Centrum, maar dit komt maar zelden voor.

Ernstige complicaties

In uitzonderlijke gevallen kunnen ernstige complicaties optreden ten gevolge van een jongensbesnijdenis, zoals een ernstige wondinfectie, een meatusstenose, een glanslaesie, een urinefistel, of een acute urineretentie door een cicatriciële phimosis bij een lange restvoorhuid. Door onze grote ervaring in het verrichten van circumcisies is de kans op dit soort complicaties uiterst klein.

Nazorg

Tot twee dagen na de circumcisie kan dag en nacht contact worden opgenomen met de dienstdoende arts van het Besnijdenis Centrum bij acute problemen, zoals een bloeding. De ouders of de patiënt krijgen na de circumcisie een informatiefolder, waarop alle adviezen voor de nazorg staan uitgelegd met het telefoonnummer voor problemen.

Als de circumcisie langer dan twee dagen geleden is verricht, dan kunnen de ouders of de patiënt voor advies elke werkdag bellen met het Besnijdenis Centrum tussen 9 en 17 uur. Acute problemen treden dan niet meer op, infecties ontstaan nooit plotseling maar altijd geleidelijk.

Overleg met arts Besnijdenis Centrum

Voor overleg met een arts van het Besnijdenis Centrum kunt u  contact opnemen via telefoonnummer 035-6929213 (Centrale Doktersdienst).

Resultaten van onze besnijdenissen en patiënttevredenheid

Drie weken na elke door ons verrichte besnijdenis bellen wij met de ouders of de patiënt zelf, om na te gaan of de genezing goed is verlopen en of men tevreden is over onze dienstverlening. Als daar aanleiding voor is maken we een afspraak voor een nacontrole. Uit dit onderzoek blijkt dat de onze resultaten heel goed zijn. Het aantal nabloedingen, infecties en andere complicaties is heel laag en de tevredenheid over BCN is zeer hoog: op een schaal van 1 tot 10 scoren wij gemiddeld een cijfer van 8,9.