Algemene informatie


InhoudBesnijdenis Centrum Nederland

Besnijdenis Centrum Nederland (BCN) is de oudste de grootste kliniek voor besnijdenissen in Nederland, waar sinds 2001 meer dan 70.000 jongens en mannen zijn besneden. BCN telt tien gespecialiseerde centra verspreid over Nederland waar ervaren artsen besnijdenissen uitvoeren bij jongens en mannen onder plaatselijke verdoving.


Onze doelstellingen en visie

De artsen van Besnijdenis Centrum Nederland verrichten op een zorgvuldige en medisch verantwoorde wijze besnijdenissen bij jongens en mannen. Wij streven naar een optimaal cosmetisch resultaat van onze ingrepen en naar een zo gering mogelijk aantal complicaties. Voor de patient moet de ingreep zo min mogelijk belastend zijn, door toepassing van goede verdoving en sedatie.  

Wanneer sprake is van een sterk vernauwde voorhuid (phimosis) is een besnijdenis medisch noodzakelijk. Religieuze of culturele redenen van ouders om hun zonen laten besnijden vinden wij ook een reden om de ingrepen uit te voeren. Wij zijn tegen het uitvoeren van besnijdenissen door niet-artsen.


Jongensbesnijdenis in Nederland

In Nederland wonen grote bevolkingsgroepen waarvoor de jongensbesnijdenis om religieuze of culturele reden zeer belangrijk is en vaak als een religieuze plicht wordt ervaren. Moslims, joden en christelijke migranten afkomstig uit Noord- en West-Afrikaanse landen kiezen er vrijwel zonder uitzondering voor hun zonen te laten besnijden. Wereldwijd is 1/4 van alle mannen besneden.

In Nederland worden jongensbesnijdenissen uitgevoerd in besnijdeniscentra, ZBC's, huisartspraktijken, en in op beperkte schaal ziekenhuizen. Besnijdenis Centrum Nederland is de grootste zorgaanbieder voor besnijdenissen in Nederland.

Een aantal ouders van allochtone afkomst kiest ervoor hun zonen tijdens vakantie in het land van herkomst te laten besnijden. Ook worden in Nederland incidenteel nog jongens thuis besneden door niet-artsen. Dit is illegaal en wij zijn hier zeer op tegen. 


Ontstaan van het Besnijdenis Centrum in 2001

Besnijdenis Centrum Amsterdam is opgericht in maart 2001 door Lex Klein en Erik Robberse, beiden huisarts, toen in samenwerking met ziekenfonds ZAO. Doel was om een goed alternatief te bieden voor jongensbesnijdenissen door niet-artsen, die in die tijd nog regelmatig in Nederland werden verricht. Vanaf het begin is kwalitatief goede zorg geboden voor een tarief dat ongeveer 25% bedroeg van de kosten van een ziekenhuisbesnijdenis. In 2003 is het Besnijdeniscentrum van de GGD in Utrecht, dat in 1997 was opgericht door de chirurg Roderick Schmitz en de kinderarts professor Tom Schulpen, door Besnijdenis Centrum Nederland voortgezet. In de daaropvolgende jaren heeft BCN in een aantal steden nieuwe vestigingen geopend. Inmiddels zijn dat er tien. Sinds 2005 worden jongensbesnijdenissen in het ziekenhuis niet meer vergoed vanuit de basisverzekering. Dit heeft geleid tot een grote toeloop naar de centra van Besnijdenis Centrum Nederland. Een aantal zorgverzekeraars vergoedt de kosten van besnijdenissen die verricht zijn door BCN vanuit de aanvullende verzekering. In 2015 werden in de tien vestigingen van BCN bijna 5.000 jongens en mannen besneden.


Onze artsen en assistenten

Alle artsen die voor Besnijdenis Centrum Nederland de besnijdenissen verrichten zijn hiervoor goed opgeleid. Zij zijn huisarts, chirurg of arts in opleiding tot chirurg, uroloog, of plastisch chirurg. Iedere arts van BCN heeft meerdere jaren chirurgische ervaring in het ziekenhuis. Nieuwe artsen die worden aangenomen moeten over chirurgische ervaring beschikken. Zij krijgen bij BCN een interne opleiding in het verrichten van besnijdenissen onder plaatselijke verdoving voordat zij zelfstandig gaan besnijden.

Iedere arts wordt bij de besnijdenissen geassisteerd door een assistent(e). Dit zijn operatieassistenten, doktersassistenten of coassistenten, die apart zijn opgeleid in het assisteren bij besnijdenissen en in het geven van uitleg over de nazorg na de ingreep.


Resultaten van onze besnijdenissen en patiënttevredenheid

Drie weken na elke door ons verrichte besnijdenis bellen wij met de ouders of de patiënt zelf, om na te gaan of de genezing goed is verlopen en of men tevreden is over onze dienstverlening. Als daar aanleiding voor is maken we een afspraak voor een nacontrole. Uit dit onderzoek blijkt dat de onze resultaten heel goed zijn. Het aantal nabloedingen, infecties en andere complicaties is heel laag en de tevredenheid over BCN is zeer hoog: op een schaal van 1 tot 10 scoren wij gemiddeld een cijfer van 8,9.


Standpunt artsenfederatie KNMG over jongensbesnijdenis

De artsenfederatie KNMG is op 27 mei 2010 naar buiten getreden met het volgende standpunt over niet-therapeutische circumcisies (NTC) bij jongens:

Een besnijdenis van een jonge jongen is een niet-omkeerbare medische ingreep, die verricht wordt bij iemand die daar zelf niet om heeft verzocht: de ouders / verzorgers nemen het besluit om de behandeling te laten verrichten. Verder is er geen overtuigend bewijs dat een circumcisie in het kader van preventie of hygiëne zinvol of noodzakelijk is. Het verrichten van niet-therapeutische circumcisies bij jongens om religieuze en / of culturele redenen zou moeten worden ontmoedigd. Een verbod op niet-therapeutische besnijdenissen bij jongens wordt niet gepropageerd, omdat dit zal leiden tot een toename van ondeskundig uitgevoerde circumcisies onder kwalitatief slechte omstandigheden waarop geen toezicht is.


Reactie Besnijdenis Centrum Nederland op standpunt KNMG

  •  Niet therapeutische besnijdenissen bij jongens zijn medisch niet noodzakelijk, maar zijn voor vele bevolkingsgroepen in Nederland om religieuze of culturele redenen wel uiterst belangrijk: het wordt ervaren als een religieuze plicht.
  •  Ouders die hun zoon willen laten besnijden moeten tevoren te worden voorgelicht over mogelijke complicaties die kunnen optreden na een besnijdenis.
  •  Niet therapeutische besnijdenissen bij jongens moeten worden verricht op een zorgvuldige en deskundige wijze, die zo min mogelijk belastend is voor de jongen.
  •  De circumcisies moeten worden verricht met verdoving en onder optimale hygiënische omstandigheden, door artsen die ervaren zijn in het doen van de ingreep.
  •  Het behandelcentrum moet voldoen aan kwaliteitseisen: geprotocolleerde zorg, verslaglegging, goede en bereikbare zorg na de ingreep, complicatieregistratie, klachtenregeling, etc.

 Besnijdenis Centrum Nederland voldoet aan al deze eisen.


Huidjes voor onderzoek

Besnijdenis Centrum Nederland levert wekelijks 10 – 15 voorhuidjes die zijn verkregen bij besnijdenissen aan de afdeling dermatologie van het Academisch Ziekenhuis van de Vrije Universiteit te Amsterdam. Het weefsel wordt daar uitsluitend gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek, zoals het maken van celkweken waar proeven mee worden gedaan.

Het huidmateriaal wordt nadrukkelijk nooit als donorhuid gebruikt of op enige andere wijze toegepast voor behandelingen bij levende patiënten.

Uiteraard wordt het materiaal door Besnijdenis Centrum Nederland aan het VU MC gratis ter beschikking gesteld. Ouders die niet willen dat de voorhuid van hun zoon hiervoor gebruikt wordt kunnen dit aangeven; in dit geval wordt het voorhuidje niet aan de VU verstrekt.