Besnijdenis volwassen man

Inhoud

Besnijdenis van een man: hoe gaat dat?

Allereerst zal de arts die de besnijdenis gaat doen informeren of de man gezond is en controleren of er geen medische redenen zijn waarom de besnijdenis niet door kan gaan. De arts zal vragen naar de reden van de besnijdenis, uitleg geven over de ingreep en eventuele vragen beantwoorden. De man gaat vervolgens liggen op de behandeltafel waarna de penis wordt verdoofd met enkele injecties. Het inspuiten van de verdovingsvloeistof is gevoelig, maar dit duurt maar kort. Als na enkele minuten de verdoving is ingewerkt, zal de arts eerst controleren of de penis geheel gevoelloos is. Dit wordt gedaan door in de voorhuid te knijpen met een klemmetje: dit mag de patiënt niet meer voelen. Is de verdoving nog onvoldoende, dan wordt verdovingsvloeistof bijgespoten. Daarna wordt de voorhuid weggeknipt, inclusief het binnenblad. Met een elektrische pincet worden daarna bloedende vaatjes dichtgeschroeid. Vervolgens wordt de schachthuid van de penis met ongeveer 12 hechtingen vastgehecht onder de rand van de eikel. Tenslotte wordt de penis verbonden met een vaselinegaas waar een elastische zwachtel om heen wordt gewikkeld om zwelling van de penis tegen te gaan. Meteen na de besnijdenis kan de patiënt naar huis.

Ongeveer 30 - 60 minuten na de besnijdenis begint de verdoving uit te werken. Hierna is de napijn meestal mild; Paracetamol als pijnstillen is dan voldoende. De hechtingen zijn oplosbaar, vallen er na 7 tot 21 dagen vanzelf af en hoeven dus niet te worden verwijderd.


Redenen voor besnijdenis man

De redenen voor mannen om zich te laten besnijden zijn:

 1. Medische indicatie: phimosis. De voorhuid is vernauwd, waardoor deze niet meer over de eikel kan worden teruggetrokken. Hierdoor kan de eikel niet meer worden schoongemaakt, waardoor vaak infecties ontstaan. Phimosis kan ook pas op latere leeftijd optreden, zelfs bij bejaarde mannen.
 2. Hygiënische reden
 3. Religieuze reden
 4. Cosmetische / esthetische reden

Wanneer kan het niet doorgaan?

In de volgende gevallen kan een besnijdenis niet doorgaan:

 1. Als de man de instemmingsverklaring niet heeft ingevuld en ondertekend.
 2. Als de man op de dag van de besnijdenis ziek is en / of koorts heeft.
 3. Als de man lijdt aan een ziekte of aandoening  en / of medicijnen gebruikt waardoor hij naar het oordeel van de arts niet kan worden besneden.  Bij gebruik van bloed verdunnende middelen moet altijd ruim voor de ingreep worden overlegd met een arts van BCN om te bepalen of deze medicijnen tijdelijk kunnen worden gestopt.  Soms is dan overleg nodig tussen de arts van BCN en de huisarts of specialist die de medicijnen heeft voorgeschreven.
 4. Als de man wensen heeft over de wijze waarop de besnijdenis wordt uitgevoerd waaraan de arts niet wil of kan voldoen.

Stijl besnijdenis

Besnijdenissen bij mannen verrichten wij op één manier: volledige verwijdering van voorhuid en binnenblad, waarna de schachthuid aan de rand van het binnenblad onder de eikel wordt gehecht. Het frenulum maakt deel uit van de voorhuid en wordt bij de besnijdenis grotendeels verwijderd.

Besnijdenis Centrum Nederland voert alleen volledige besnijdenissen uit. Partiële besnijdenissen, waarbij slechts een deel van de voorhuid wordt verwijderd, verrichten wij niet. De reden hiervoor is dat na een partiële besnijdenis littekenvorming in een later stadium kan leiden tot vernauwing van de voorhuidrest (phimosis).

Over verschillende ‘stijlen’ van besnijdenissen bij mannen wordt op internet informatie gegeven, waarbij de indruk wordt gewekt dat er veel te kiezen valt. Wij delen die mening niet. Wij hanteren ook niet termen als hoog, laag, los en strak. Na een besnijdenis moet voldoende schachthuid achterblijven, anders ontstaan problemen zoals pijnklachten bij de erectie. Heel kort besnijden doen wij dus niet en evenmin verrichten wij hele losse besnijdenissen. Wij doen dat niet, omdat we geen verrichtingen willen uitvoeren waarbij de kans op complicaties groot is. Mannen die toch een hele korte en strakke of juist een hele losse besnijdenis willen ondergaan kunnen daarom niet terecht bij Besnijdenis Centrum Nederland.


Toestemmingsverklaring

Voor de besnijdenis moeten de man de toestemmingverklaring hebben gelezen en hebben ondertekend. De patiënt verklaart daarin dat hij:

 1. de arts nadrukkelijk verzoekt een besnijdenis bij hem te verrichten;
 2. zich realiseert dat een besnijdenis een chirurgische ingreep is die in bijzondere gevallen kan leiden tot complicaties;
 3. de algemene voorwaarden heeft gelezen van Besnijdenis Centrum Nederland over de te leveren medische zorg en de nazorg biedt en dat hij daarmee akkoord gaat.

Hoe verloopt de normale genezing?

De genezing verloopt in de meeste gevallen zonder problemen. Als na de besnijdenis de verdoving is uitgewerkt is er soms wat napijn, maar meestal is die bij volwassen mannen maar gering. Bij een normale genezing zonder problemen is de penis na 3 tot 4 weken geheeld.

Baden en vaseline

Het is belangrijk dat de patiënt vanaf de tweede dag na de besnijdenis elke dag in bad of onder de douche gaat, waarbij de besnijdeniswond goed wordt schoongespoeld. Baden is met de penis onder water is beter dan douchen. Douchen waarbij de penis gedurende 10 minuten in een kleine emmer wordt gehangen is ook een optie. Daarna de penis droog deppen, wat vaseline op wond aanbrengen en dit afdekken met een hydrofiel gaas om de onderbroek te beschermen. Dit baden moet worden voortgezet tot de penis is genezen.

Pijnstilling

Pijnstilling met Paracetamol is meestal alleen nodig op de dag van de besnijdenis en de nacht er na. Alleen als de penis op de volgende dag nog pijnlijk is, kan nog een dag langer Paracetamol worden ingenomen.

Blauwe verkleuring van de huid

Soms wordt de huid van de penis, onderbuik of balzak blauw na de besnijdenis. Er is dan sprake van een bloeduitstorting. Dit ontstaat als bij de verdoving door een bloedvaatje is geprikt. Zo’n bloeduitstorting is niet erg, doet geen pijn en verdwijnt vanzelf na één tot twee weken.

Problemen die kunnen optreden

Bij complicaties kan de genezing langer duren dan normaal. Problemen die kunnen optreden zijn:

Nabloeding kort na de besnijdenis

Op de dag van de besnijdenis of de dag daarna kan een nabloeding optreden. Een beetje bloed is normaal. Maar als het druppelend bloedt en niet vanzelf stopt, dan kan de eerste 48 uur na de besnijdenis dag en nacht contact worden opgenomen met de arts van het besnijdeniscentrum. Als dat nodig is zal de arts de patiënt terugzien op de plaats waar hij is besneden, om de nabloeding te stoppen. In onze centra treden nabloedingen maar zelden op, in minder dan 1% van de besnijdenissen, maar het kan altijd gebeuren.

Late nabloeding, langer dan 2 dagen na de besnijdenis

Bij een besnijdenis langer dan 2 dagen geleden kan de wond soms wat gaan bloeden, maar dit is nooit ernstig. Meestal komt dit door een erectie; daardoor kan de besnijdeniswond worden opengetrokken. Dit bloeden stopt vrijwel altijd vanzelf. Als meer dan twee dagen na de besnijdenis een bloeding optreedt dan adviseren wij de volgende behandeling: ga 10 minuten in bad of onder de douche en spoel het al bloed weg. Daarna de penis afdrogen, los verbinden met een een vaselinegaas met daarom heen een elastische zwachtel. Daarmee stopt het bloeden vrijwel altijd.

Infectie zonder pijn

De wond van de besnijdenis kan na enkele dagen ontstoken raken. Er zitten altijd veel bacteriën op de penis die dat kunnen veroorzaken. Daardoor kan de penis na een paar dagen rood en dik worden en er kan wat geel wondvocht ontstaan. Door de penis dan twee keer per dag te baden of te douchen geneest de infectie in het algemeen vanzelf en is behandeling met medicijnen niet nodig.

Infectie met pijn

Als de penis ontstoken raakt waarbij steeds meer pijn optreedt, is er sprake van een infectie die soms wel moet worden behandeld met een antibioticum. Zo’n infectie ontstaat in de regel pas een paar dagen na de besnijdenis. Bij roodheid, zwelling en toenemende pijn moet contact worden opgenomen met een arts. U kunt hiervoor een afspraak maken met uw huisarts of contact opnemen met de arts van het Besnijdenis Centrum.

Wond gaat open, hechting gaat los

Soms gaan al vrij snel na de besnijdenis een of meer hechting(en) los, waardoor de wond kan gaan wijken. Dit komt meestal door een nachtelijke erectie. Dit is niet erg, de wond sluit vanzelf weer, omdat de wondranden naar elkaar toegroeien. De genezing kan hierdoor wat langer duren, maar dat is niet erg. Dagelijks baden en verder is geen behandeling nodig. Bij toenemende pijn is het wel nodig om contact op te nemen met een arts.

Het ziet er niet goed uit

Kort na de besnijdenis kan de penis dik en rood zijn en het kan resultaat scheef lijken. Dit komt door zwelling van het wondvocht. Als er geen sprake is van pijn is dat niet erg. De zwelling en de verkleuring verdwijnen spontaan. Als vier weken na de besnijdenis de penis er nog steeds niet goed uitziet, dan kunt u een afspraak maken voor een controle door een arts van het Besnijdenis Centrum. Ter geruststelling: door onze jarenlange ervaring weten we dat het vrijwel altijd vanzelf goed komt en dat het eindresultaat mooi is.

Ernstige complicaties

In uitzonderlijke gevallen kunnen ernstige complicaties optreden na een besnijdenis van een man, zoals een zich snel uitbreidende ernstige infectie van de huid van de penis en de balzak (gangreen van Fournier), een vernauwing van de opening van de plasbuis, een beschadiging van de eikel, of het ontstaan van een verbinding tussen plasbuis en de huid (fistel). Door de grote ervaring van de artsen van het Besnijdenis Centrum Nederland is de kans op dit soort complicaties heel klein, maar nooit helemaal afwezig. Als er toch complicaties zijn optreden, dan maken we een afspraak voor een nacontrole waarbij we de patiënt onderzoeken en geven we advies over wat er moet gebeuren. Als verdere behandeling dan nodig is dan voeren we dat zelf uit of verwijzen we daarvoor door naar een specialist in een ziekenhuis.

Nazorg

Tot twee dagen na de besnijdenis kunt u dag en nacht bellen met de arts van het Besnijdenis Centrum als er acute problemen optreden, zoals een bloeding. U krijgt na de besnijdenis een informatiefolder mee, waarop alle adviezen voor de nazorg staan uitgelegd en ook het telefoonnummer wat u dan kunt bellen bij problemen.
Als de besnijdenis langer dan twee dagen geleden is, dan kunt u bij problemen elke werkdag bellen met het Besnijdenis Centrum tussen 9 en 17 uur. Acute problemen treden dan niet meer op: infecties ontstaan nooit plotseling, maar altijd geleidelijk.

Telefonisch interview naar resultaat en tevredenheid

Ongeveer drie weken na elke door ons verrichte besnijdenis bellen wij met de patiënt. Wij vragen dan of de genezing goed is verlopen en of de patiënt tevreden is over het resultaat en van de besnijdenis over onze dienstverlening. Als daar aanleiding voor is maken we een afspraak voor een nacontrole. Uit dit onderzoek blijkt dat de onze resultaten heel goed zijn. Het aantal nabloedingen, infecties en andere complicaties is heel laag en de tevredenheid over BCN is zeer hoog: op een schaal van 1 tot 10 scoren wij gemiddeld een cijfer van 8,9.

Kosten en vergoeding

De kosten voor een besnijdenis van een volwassen man of jongen vanaf 16 jaar bedragen vanaf 1 januari 2015 € 375, -. De kosten van een besnijdenis worden sinds 2005 niet meer vergoed vanuit het basispakket. Een aantal zorgverzekeraars vergoedt de kosten van een besnijdenis vanuit de aanvullende verzekering. voor een overzicht van de vergoedingen: klik hier.

Veelgestelde vragen

Volgt spoedig

Klachten en geschillen

Volgt spoedig


Terug naar boven